Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Toán tiếng việt lớp 3 cho học sinh học lực yếu ở Định Công

Gia đình học sinh liên hệ với chúng tôi để tìm gia sư toán và tiếng việt cho con mình đang học lớp 3. Gia đình cho biết cháu là cháu trai hiếu động nhưng không hề bướng cháu có lực học yếu hơn so với các bạn trên lớp, cháu tiếp thu bài chậm làm bài không nhanh. Gia đình muốn trung tâm tìm cho một bạn gia sư có kinh nghiệm dạy tại nhà cho học sinh, học sinh học tuần 3 buổi học phí là 110.000đ/buổi, gia đình sẽ cho cháu học vào buổi tối. Chúng tôi rất mong muốn tìm được bạn gia sư có kinh nghiệm dạy tại nhà, hiểu tâm lý trẻ có phương pháp dạy giúp con học tiến bộ hơn. Gia đình không yêu cầu con tiến bộ ngay nhưng mong muốn gia sư, giáo viên có lộ trình cụ thể.

 
Scroll to top