Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Danh sách các lớp toán 9 và 10 dạy tại nhà học sinh hoặc tại nhà gia sư

1: Toán cho học sinh lớp 9 học sinh này liên hệ trực tiếp với chúng tôi báo là cần học gấp em muốn cải thiện kiến thức của mình bắt tay vào học luôn chứ không do dự nữa. Học sinh rất quyết tâm và mong muốn tìm được anh chị gia sư dạy toán lớp 9 giỏi và nhiệt tình giảng dạy. Học sinh nhà ở Nguyễn Du nhưng có thể học tại nhà gia sư gần khu vực đó càng tốt vì nhà em buôn bán cửa hàng rất bận và ồn khó tập trung học. Học phí 100.000đ/buổi.
2: Toán cho học sinh lớp 10 tuần 3 buổi, 100.000đ/buổi địa chỉ học ở Hồng Mai. Phụ huynh liên hệ với chúng tôi cần tìm gia sư toán lớp 10 thật sự nhiệt tình giảng dạy giúp cháu học tốt hơn nữa. Hiện tại trình độ của cháu ở mức khá trong lớp.

 
Scroll to top