Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Cần gia sư toán lớp 12 ở Giảng Võ, gia sư toán lớp 10 ở Chùa Bộc và gia sư toán lớp 3 ở Tạ Hiền

Cần gia sư Toán lớp 12 cho học viên đã học xong Đại Học nhưng hiện nay bạn cần hệ thống lại kiến thức môn toán và chủ yếu là toán lớp 12. Trước học viên không theo học Ban tự nhiên nên kiến thức môn toán không được chắc bạn cần học lại để chắc kiến thức nền tảng, 160k/buổi địa chỉ: Giảng Võ. Thời gian linh hoạt
Cần gia sư Toán lớp 10 học sinh khá giỏi, học sinh nhà ở Phú Thọ có người nhà ở Hà Nội gia đình cho cháu lên Hà Nội học thêm mấy tháng hè để cháu giỏi hẳn lên, cháu học môn toán khá tốt rồi nhé nhưng so với nhiều trường ở Hà Nội vẫn còn chưa tốt nên gia đình muốn cháu học thêm và để sau này cháu chắc chắn thi được vào đại học trường khá trở lên, tuần 5 - 6 buổi, 140k/buổi, địa chỉ: CHùa Bộc. HỌc sinh nữ.
Y/c: nữ (học tối)
Cần gia sư Toán lớp 3, tuần 3 buổi 220k/buổi với giáo viên, 100k/buổi với sinh viên. Địa chỉ: Tạ Hiền. Gia đình ưu tiên tìm được một giáo viên dạy cho cháu thì tốt, gia đình muốn tìm một cô giỏi hoặc nếu gia sư thì phải chuyên dạy học sinh tiểu học có phương pháp dạy tốt giúp cháu học giỏi và say mê học.


 
Scroll to top