Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Gia sư toán lớp 11 ở Trần Đại Nghĩa, gia sư toán lớp 4 ở Định Công Hạ, lớp 3 ở Ga Văn Điển và các lớp vật lý 12, hóa lớp 9


Tìm một gia sư Toán lớp 11 (cho học sinh lớp 10 lên lớp 11) (học sinh học khá tốt) tuần 2 buổi, 130k/buổi địa chỉ: Trần Đại Nghĩa. Gia đình cho biết cháu có lực học khá tốt gia đình muốn cho con học để theo ban tự nhiên vì vậy muốn học tốt hơn sau này thi vào đại học cho đảm bảo. Ngoài ra nếu bạn nào kèm thêm được tiếng Anh cho em thì càng tốt vì em học tiếng Anh yếu sau này thi tốt nghiệp sợ không đảm bảo vì thế gia đình muốn cho cháu học thêm cả tiếng Anh.

Gia sư Toán lớp 1, tiếng việt lớp 1, tuần 4 buổi, 120k/buổi địa chỉ: ĐỊnh CÔng Hạ. (học vào các buổi sáng).

Toán, tv lớp 2, tuần 4 buổi, 120k/buổi, địa chỉ: phố Huế.
Y/c: sv sư phạm.

Lớp nhận lương mới thu phí: Toán, tiếng Việt (tiếng việt cháu việt hay quên dấu) cho cháu học sinh lớp 3, tuần 3 buổi, 120k/buổi. Địa chỉ: Ga Văn Điển.

Gia sư Toán lớp 4, tiếng Việt (tiếng việt cháu việt hay quên dấu) cho cháu học sinh lớp 3, tuần 3 buổi, 120k/buổi. Địa chỉ: Ga Văn Điển.

Vật Lý lớp 12 học sinh trung bình khá, tuần 2 buổi, 130k/buổi địa chỉ: hàng Bè.
Y/c: có kinh nghiệm

Hóa cho học sinh hết lớp 9 lên lớp 10 (học sinh yếu mất gốc) 120k/buổi, tuần 2 buổi địa chỉ: Nam Trung yên.

Vật Lý lớp 12 học sinh trung bình khá, tuần 2 buổi, 130k/buổi địa chỉ: hàng Bè.
Y/c: nữ

Luyện chữ học sinh lớp 1, tuần 3 buổi, 120k/buổi, địa chỉ: Thịnh Liệt - Hoàng Mai.


Nguyễn Tuấn Anh / sv năm 4 ĐH Bách Khoa Hà Nội / em có kinh nghiệm 2 năm đi dạy , rất mong có thể nhận đc lớp này , em xin chân thành cảm ơn ạ !

 
Scroll to top