Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Cần gia sư môn vật lý lớp 10 ở gần cầu Chương Dương

Học sinh lớp 10 theo thông tin mà gia đình cho biết học sinh có lực học yếu (có thể nói là mất gốc). Học sinh nam cần gia sư nam dạy tại nhà, gia đình mong muốn tìm được gia sư thật sự nhiệt tình giảng dạy lại từ kiến thức lớp 9 cho học sinh. Anh em học cùng nhau thống nhất lịch học với nhau, anh giúp em yêu thích học hơn tiến bộ học hơn. Gia đình không yêu cầu gia sư quá giỏi nhưng mong muốn gia sư có kinh nghiệm đặc biệt là phương pháp dạy dễ hiểu giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức hơn.

 
Scroll to top